Хамтын ажиллагаа

Мөн төслийн хүрээнд 2009 онд манай 3 сурагч 2 багш Лондон хотноо Олон Улсын сурагчдын уулзалтанд оролцож, мөн 2010 онд 3 сурагч Дани улсын Контики сургуулийн урилгаар Дани улсын Копенгаген хотноо 9 хоног аялаад төсөлд хамрагдаж байгаа бусад орны сургуулийн амьдралаас туршлага судалсан юм.

“Хүний Эрхэд Ээлтэй Сургууль” төслийн багтай хамт Лондонд.


Дани улсын Контики сургуулиар зочилсон нь Дани улсын Контики сургуулиар зочилсон нь Дани улсын Контики сургуулиар зочилсон нь Дани улсын Контики сургуулиар зочилсон нь

Publication

Human Rights Friendly Schools Brochure Download in pdf (10MB)

Хүний эрхэд ээлтэй сургуулиуд

Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан сургууль

Эрдэнэт хотын Баян-өндөр цогцолбор сургууль

Дархан хотын 19-р сургууль

Дархан хотын "Од" Цогцолбор Сургууль