Орон гэр гэдэг миний бодлоор (19 зураг)
Сурагчдын бүтээл (39 зураг)
Сурагчид хүний эрхийг бүтээлээрээ (24 зураг)
Ядуурлын эсрэг өдөр (46 зураг)
Үзэсгэлэн (18 зураг)

Publication

Human Rights Friendly Schools Brochure Download in pdf (10MB)

Хүний эрхэд ээлтэй сургуулиуд

Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан сургууль

Эрдэнэт хотын Баян-өндөр цогцолбор сургууль

Дархан хотын 19-р сургууль

Дархан хотын "Од" Цогцолбор Сургууль