Эцэг эхийн оролцоо

Эцэг эх асран хамгаалагч болон олон нийттэй харилцах, хамтран ажиллах, эцэг эхчүүдтэй ярилцлага зохиох, тэдэнд сурган хүмүүжүүлэх зөвлөгөө өгөх, эцэг эхийн оролцоог хангаж ажиллахад багш бүр анхаарч ажилласнаар эцэг эхийн оролцоо дэмжлэг, хамтын ажиллагаанд тодорхой ахиц дэвшил гарлаа.
“Хүүхдээ амжилтанд хүрэхэд нь дэмжин туслацгаая!” уриан дор "Таны оролцоо-Сурагчдын амжилт" сэдэвт эцэг эхийн нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулсан нь эцэг эхийн зүгээс өндөр талархал хүлээсэн юм.

"Таны оролцоо - Сурагчдын амжилт" өдөрлөг "Таны оролцоо - Сурагчдын амжилт" өдөрлөг "Таны оролцоо - Сурагчдын амжилт" өдөрлөг "Таны оролцоо - Сурагчдын амжилт" өдөрлөг "Таны оролцоо - Сурагчдын амжилт" өдөрлөг "Таны оролцоо - Сурагчдын амжилт" өдөрлөг "Таны оролцоо - Сурагчдын амжилт" өдөрлөг

Сургууль багшийн зүгээс эцэг эхтэй ажиллах ажлын агуулга, арга зүйд анхаарлаа хандуулан ажилласнаар бүх ангиуд анхны эцэг эхийн хурлаараа эцэг эхийн оролцоо дэмжлэг, хамтын ажиллагааг бий болгож чадсанаар 8а, 8г, 9а, 9г, 10а, 11а ангийн эцэг эхчүүд баг болон хуваагдаж сурагчдын дунд хийх бүтээлч ажлын төлөвлөгөөгарган тодорхой үр дүнд хүрч ажиллав. Г.Энхтогоо багштай 8а ангийн эцэг эхийн баг Хадатын аманд “Байгаль-Экологийн сургалт” хийв.

Байгаль-Экологийн сургалт Байгаль-Экологийн сургалт Байгаль-Экологийн сургалт Байгаль-Экологийн сургалт Байгаль-Экологийн сургалт

Publication

Human Rights Friendly Schools Brochure Download in pdf (10MB)

Хүний эрхэд ээлтэй сургуулиуд

Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан сургууль

Эрдэнэт хотын Баян-өндөр цогцолбор сургууль

Дархан хотын 19-р сургууль

Дархан хотын "Од" Цогцолбор Сургууль